➤ Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?
Kerem Soyçek

Kerem Soyçek

11.30.2022

İçerik Tablosu

11.30.2022

Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?

Design Thinking, Türkçe anlamıyla Tasarım Odaklı Düşünüştür. Tasarım ise, genel bir tanımlamayla insan bilincinin bir eylemi olduğu, bu eylemi yönlendiren dürtülerin ise maddi ve ruhsal dünyanın gereksinimleri olduğu söylenebilir.

Apple, Google ve Samsung gibi dünyanın önde gelen markalarından bazıları hızlı bir şekilde tasarım odaklı düşünme yaklaşımını benimsedi ve dünyadaki en iyi üniversiteler ilgili metodolojiyi öğretiyor. Tasarım düşüncesini iş akışlarınıza dahil etmeden önce, gerçekten neden bu kadar popüler olduğunu anlamalısınız.

Tasarım düşüncesi, kullanıcılarınızı anlamaya, varsayımlara meydan okumaya, tanım problemlerini değiştirmeye ve prototipi oluşturulup test edilebilecek yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanan yinelemeli bir süreçtir. 

Kapsayıcı hedef, ilk anlayışınıza ve bilginize dayalı olarak hemen açık olmayan alternatif çözüm stratejilerini ve çözümleri belirlemektir.

Tasarım düşüncesi bir süreçten daha fazlasıdır. Tamamen yeni bir düşünme biçiminin yanı sıra bu yeni zihniyeti eyleme geçirmek için bir dizi uygulamalı yöntem sunar.

Temel olarak, design thinking:

·        Kendileri için ürün ve hizmet yarattığımız insanları anlamaya yönelik güçlü bir arzu etrafında döner.

·        Hedef kullanıcıları gözlemlememize ve onlar için empati geliştirmemize yardımcı olur.

·        Sorgulama yeteneğimizi geliştirir: Tasarım düşüncesi, sorunu, varsayımları ve sonuçları sorgulamamızı gerektirir.

·        Kötü tanımlanmış veya bilinmeyen problemlerle uğraşırken bu araç son derece faydalıdır.

·        Eskizler, prototipler, testler ve denemeler yoluyla yeni kavramlar ve fikirlerle devam eden deneyleri içerir.

Tasarım, genel bir tanımla insan bilincinin bir eylemidir ve bu eylemi yönlendiren dürtüler, maddi ve manevi dünyanın detaylarıdır. Design Thinking’e vermek için, amaçlanmayan yinelemeli bir süreç elde edebilir. 

·        kullanıcıları anlamak, 

·        sonuçları karşılaştırma,

·        deneyimleme, 

·        prototip ve test için beyin fırtınası gerçekleştirin. 

Bu yöntemde 

·        empati, 

·        Kimlik, 

·        Fikir üretimi, 

·        Prototip, 

·        Test adımları, 

problemlerle ilişkisini sürdürür, yapılarda beyin fırtınası yapar ve uygulamalı bir yaklaşım benimser. Tam olarak tanımlanmamış veya bilinmeyen kompleksleri deneyimleyerek ve test ederek ortaya çıkarmak için son derece faydalıdır.

Tasarım odaklı düşünüşün 5 maddesi:

Empati: Bu aşama çözmeye çalıştığımız soruna yönelik empatik bir anlayış kazanmayı amaçlar. Bu soruna sahip olan kullanıcının/insanın deneyimlerini, motivasyonlarını anlamak için metotlar kullanarak empati oluştururuz.

Tanımlama: Empati aşamasında oluşturduğumuz ve toparladığımız bilgileri bir araya getirip analiz ederek temel problemi net bir şekilde tanımlamaya çalışırız. Dikkat edilmesi gereken şey; problemi tanımlarken kullanıcının ihtiyacına yönelik tanımlama yapmaktır.

Fikir Üretme: Tanımlanan sorun üzerinde fikirler oluştururuz. Ortaya çıkan fikirleri tartışır ve fikirleri yargılamadan değerlendirmeye alırız. Tabi ki tanımlanan her sorunun sabit bir çözümü olmayabilir, ortaya birden fazla fikir çıkabilir. Tasarım odaklı düşünme yönteminin en önemli aşamalarından biridir. Burada fikirleri toplarken sınırları zorlamayı denemeliyiz ve kalıpların dışına çıkmalıyız.

Tasarım dünyasında “think out of the box” olarak belirtilen bu yaklaşım, sorunları farklı açılardan değerlendirmeyi ve çözüme yönelik yaratıcı farklı fikirler bulabilmenizi kolaylaştırır.

Prototip: Fikir üretme aşamasında ortaya çıkan fikirlerden çözümler oluşturduğumuz aşamadır. Prototipler ayrıca kullanıcıya fikrinizi sunmanızda yardımcı olur. Deneysel bir aşama da diyebiliriz. Bir önceki aşamada oluşturulan ve öncelik verilebilecek çözümleri belirledikten sonra test edilebilmesini sağlar. 

Test: Acaba ürün öngörülen şekilde çalışıyor mu, kullanıcı üzerinde nasıl bir etki yarattı, teknik problemler neler gibi sorular test edilerek tartışılır. Saptanan problemler sonucunda hangi aşamayla ilişkili bir sorun varsa o aşamaya geri dönülerek düzeltmeler yapılır ve aynı süreç devam eder. 

Design Thinking yaklaşımını her zaman uygulayabilirsiniz. Çünkü Design Thinking, döngüsel, sürdürülebilir ve herkesin sahip olabileceği bir yaklaşımdır.

Tasarım Düşüncesinin Bilimsel Yönü

Tasarım hakkında düşünmek hem bir bilim hem de bir sanattır. Problemin muğlak yönlerine yönelik araştırmayı, analitik ve rasyonel araştırma ile birleştirir – başka bir deyişle, problemin bilimsel yönüne odaklanır. Bu büyülü iksir, daha önce tanınmayan parametreleri ortaya çıkarır ve gerçekten yenilikçi çözümlere yol açan alternatif stratejilerin keşfedilmesine yardımcı olur.

Bilimsel faaliyetler, kullanıcıların ürünlerle nasıl etkileşime girdiğini ve hangi koşullar altında çalıştıklarını araştırır. Aşağıdaki görevlerden oluşurlar:

·        Kullanıcı gereksinimlerini araştırın.

·        Önceki proje deneyimini avantajınıza kullanın.

·        Ürünün mevcut ve gelecekteki koşullarını dikkate alın.

·        Problemin parametrelerini test edin.

·        Alternatif problem çözme stratejilerini test edin.

Bir dizi potansiyel çözüm belirlendikten sonra, seçim sürecini yönlendirmek için rasyonellik kullanılır. Tasarım sürecinde belirlenen her sorun veya engel için mümkün olan en iyi çözüme ulaşmak için.

Tasarımda Bugünün Fikirleri

Tasarım odaklı düşünme giderek olgunlaşıyor. Acemi bir uygulamadan, hem ilgiyi hem de eleştiriyi beraberinde getiren köklü bir uygulamaya doğru evriliyor. İnsanlar tanımı, tarihi ve değeri hakkında tartışıyorlar. 

Yıllar boyunca çok şey öğrendik ve keşfettiklerimizi paylaşmak istiyoruz. Tasarım düşüncesinin insanların yaşamlarını ve organizasyonlarını dönüştürdüğünü gördük, ancak yüzeysel olarak veya sağlam bir araştırma temeli olmadan yaklaşıldığında yetersiz kaldığını da gördük. 

Tasarım düşüncesi pratik gerektirir ve tasarımcılardan, girişimcilerden, mühendislerden, öğretmenlerden, araştırmacılardan ve diğerlerinden oluşan bir topluluk olarak, ustalığa giden yolu izledik ve başkalarına yardım etmek için haritalar oluşturduk.

Bir Tasarımcının Zihniyeti

Tasarım odaklı düşünme, yaratıcı etkinlikler yoluyla işbirliğini ve problem çözmeyi teşvik eder. Açık ve meraklı kalma, varsayımlarda bulunmama ve belirsizliği bir avantaj olarak görme niyetiyle bir “acemi zihni” benimsiyoruz.

Bir tasarımcı gibi düşünmek için çılgın fikirler üretmeli, kurcalamaya ve test etmeye zaman ayırmalı ve erken ve neredeyse her zaman başarısız olmaya hazır olmalısınız. Empati, iyimserlik, yineleme, yaratıcılık ve belirsizlik tasarımcının zihniyetinin bir parçasıdır. En önemlisi, tasarım odaklı düşünme, bireyleri her sürecin merkezine yerleştirir. İnsan merkezli bir tasarımcı, tasarladığınız insanları aklınızda tuttuğunuz sürece en iyi çözüme ulaşabileceğinizi bilir.

Herkes dünyaya bir tasarımcıymış gibi yaklaşabilir. Bununla birlikte, daha büyük potansiyelin kilidini açmak ve dinamik bir problem çözücü olarak nasıl çalışılacağını öğrenmek için yaratıcı özgüven şarttır.

Hala tasarım odaklı düşünme konusunda zorluk yaşıyorsanız Digipeak ekibimizle mail atarak iletişime geçebilirsiniz. [email protected]

Yazar

Kerem Soyçek

Kerem Soyçek

Benzer Yazılar

Loading...