Yapay Zeka Gelecekte İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?

24.05.23
Yapay Zeka Gelecekte İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek

“Yapay zeka” (AI) terimi son zamanlarda kurumsal alanda oldukça popüler ve bunun iyi bir nedeni var. Yapay zekânın istihdamın geleceği açısından önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyük çünkü bu teknoloji işletmelerin çalışma şeklini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Yapay zekanın geliştirilmesi insanlığa yardım edecek ve bu nedenle yapay zekanın geleceği kaçınılmazdır.

“Yapay zeka gelecekte neleri değiştirecek?” sorusu herkesin aklında. Bu yazımızda, yapay zekanın (YZ) iş dünyası üzerindeki etkisini, işletmelerin üretkenliği, müşteri memnuniyetini ve inovasyonu artırmak için YZ’yi nasıl kullandıklarını ve Digipeak ile YZ destekli geleceğe nasıl hazırlanabileceklerini irdeleyeceğiz.

Yapay Zeka Teknolojisi Nedir?

“Yapay zeka teknolojisi” terimi, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve dağıtımında kullanılan çok çeşitli araç ve yöntemleri tanımlamak için kullanılır. Bu, robotik ve bilgisayar görüntüsünden makine öğrenimi ve NLP’ye kadar çok çeşitli disiplinleri kapsar. Görüntüleri tanıyabilen, sesleri anlayabilen ve karmaşık verilere dayanarak yargıda bulunabilen sistemler yapay zeka teknolojilerinin yardımıyla geliştirilmektedir.

İş Dünyasında Yapay Zeka

Yapay zekanın ticari dünyada benimsenmesi son yıllarda artış göstermektedir. İş dünyasında kullanılan yapay zeka, rutin işleri otomatikleştirmek, karar verme sürecini geliştirmek ve müşteri deneyimini kişiselleştirmek için kullanılıyor. Makine öğrenimi, NLP ve bilgisayar görüşü, bankacılık, tıp, perakende ve imalat sektörlerindeki zorlukların üstesinden gelmek için kullanılan yapay zeka (AI) teknolojilerinden sadece birkaçıdır. İş dünyasında yapay zekânın birçok faydası vardır.

Büyük veya küçük fark etmeksizin çeşitli sektörlerdeki işletmeler, operasyonlarını, karar alma süreçlerini ve müşterilerinin genel deneyimlerini geliştirmek için yapay zekanın hızlı gelişiminden faydalanıyor. Yapay zeka, hemen hemen her sektörde dalgalar yaratıyor, çünkü şirketler verimliliği, üretimi ve yeniliği artırmak için iş dünyasında yapay zeka zeka çözümlerini kullanıyor.

Yapay Zeka İş Çözümleri

İşletmeler artık yapay zeka sayesinde daha önce ulaşamayacakları opsiyonlara erişebiliyor. Günün her saati müşteri hizmeti sunmak için yapay zeka destekli sohbet robotlarının kullanılması, genel giderleri azaltırken memnuniyeti artırdı. İş dünyasına yönelik yapay zeka çözümleri, çok yüksek oranda olan verileri elemek ve saklı kalıpları ortaya çıkarmak için de kullanılıyor. İş dünyasında yapay zeka sayesinde artık daha bilinçli kararlar alabiliyor, daha verimli çalışabiliyor ve maliyetleri azaltabiliyoruz. 

İş Zekası ve Yapay Zeka

Yapay zeka iş zekasında devrim yarattı. İş yapay zekası eskiden geçmiş verilere bakmakla sınırlıydı. Yapay zeka, kuruluşların daha iyi kararlar almak için verileri gerçek zamanlı olarak değerlendirmesine olanak tanıyor. Yapay zeka destekli gösterge tabloları ve tahmine dayalı analitik araçları tarafından sağlanan gerçek zamanlı verilerin kullanımı sayesinde işletmeler, iş zekası ve yapay zeka yoluyla rekabet avantajı elde ediyor. Şu anda iş zekası, iş yöntemlerini değiştirme teriminin rolünün yerini almıştır.

Yapay Zekanın İş Dünyası Üzerindeki Etkisi

Yapay zekanın faydaları ve iş dünyası üzerindeki etkileri muazzam ve geniş kapsamlı olmuştur. Yapay zeka (AI) teknolojisi, prosedürleri düzene sokarak, karar vermeyi geliştirerek ve pazarda bir avantaj sağlayarak şirket operasyon süreçlerinde bir devrim yarattı. Yapay zekanın yardımıyla firmalar düşük değerli, zaman alıcı işlemleri otomatikleştirebilir ve böylece çalışanlar daha stratejik işlere odaklanabilir. 

Yapay zekanın iş dünyasındaki faydaları sayesinde işletmeler, operasyonları ve tüketicileri hakkında daha derinlemesine bir anlayış kazanabilirler. Bu da daha bilinçli kararlar almalarına ve daha kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmalarına olanak tanıyabilir. İstihdam, etik ve sorumlulukla ilgili sorunlar, yapay zekanın iş dünyası üzerindeki etkisinin yaygınlaşmasıyla beraber gündeme gelen yapay zekanın olumsuz yönleri konulardan yalnızca birkaçıdır.

Yapay Zeka İşletmelere Nasıl Yardımcı Olur?

İş dünyasında yapay zeka çalışmalarının işletmeler ve kuruluşlar için yararlı olduğu çeşitli yollar vardır. İşte yapay zekanın işletmelere nasıl yardımcı olduğu:

 • Rutin süreçleri otomatikleştirerek, çalışanlar zamanlarını daha değerli stratejik iyileştirmelere ayırabilirler.
 • İşletmelere operasyonlarını ve müşterilerini daha iyi anlamalarını sağlayarak pazardaki talepleri daha iyi yanıt verebilir ve ürün ve hizmetleri özelleştirebilirler.
 • Sohbet robotları, bireyselleştirilmiş öneriler ve spesifik pazarlama: müşteri katılımını artırmanın üç yolu.
 • Öngörülü onarımlar, kolaylaştırılmış üretim ve sıkı kalite güvencesi yoluyla üretkenliğin artırılması.
 • Son teknoloji otomasyon, optimizasyon ve inovasyon kullanarak harcamaları azaltırken kârı artırmak.

Küçük İşletmeler için Yapay Zeka

Bugünlerde küçük işletmeler bile yapay zekayı (AI) kullanabiliyor. İş yapay zekası artık küçük işletmeler için erişilebilir hale geldi ve operasyonlarını geliştirmelerine, verimliliği artırmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanıdı. Yapay zeka tarafından yönlendirilen araçlar, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama ve hatta finansal yönetim dahil olmak üzere birçok alanda yardımcı olabilir. 

Chatbotlar gibi yapay zeka destekli pazarlama çözümleri, küçük firmaların tüketici verilerini değerlendirmelerine ve pazarlama kampanyalarını daha iyi hedeflemelerine yardımcı olabilirken, büyük kuruluşların ek personele ihtiyaç duymadan 7/24 müşteri desteği sunmalarına yardımcı olabilir. Yapay zeka ayrıca küçük kuruluşların rutin işlemleri otomatikleştirmesine yardımcı olarak stratejik çalışmalar için personele zaman kazandırabilir.

Yapay Zeka İş Uygulamaları

Yapay zekânın birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. İş dünyasında yapay zekanın kullanım alanları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Yapay zeka tıp alanında, teşhis, ilaç geliştirme ve görüntü analizini iyileştirme potansiyeline sahiptir.
 • Finans sektöründe yapay zeka, dolandırıcılığı tespit etmek, riskleri yönetimi ve yatırımları analiz etmek için kullanışlıdır.
 • İmalat sektöründe yapay zekanın kullanılması üretimi, kalite kontrolünü ve önleyici bakımı iyileştirebilir.
 • YZ, daha ilgili ve faydalı öneriler, sohbet robotları ve pazarlama avantajı sağlayarak perakendede alışveriş deneyimini geliştirebilir.
 • Pazarlama açısından, iş dünyasındaki yapay zeka uygulamaları müşteri segmentasyonu, duygu analizi ve içerik geliştirmeye yardımcı olabilir.
 • Lojistik, filo yönetimi ve trafik tahmini, taşımacılıkta yapay zekanın iş dünyasında fark yaratabileceği alanlardan sadece birkaçıdır.

İş Dünyasında Yapay Zekanın Rolü

Yapay zekanın kurumsal dünyadaki amacı verimliliği, karı ve yaratıcılığı artırmaktır. Yapay zeka (YZ), iş süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere zaman ve emek tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca operasyonlarını ve müşterilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir ve onlara pazarda avantaj sağlayabilir. Yapay zekanın optimizasyon ve yeni fikirler üzerindeki otomasyon etkisi, firmaların verimliliği en üst düzeye çıkarmasına, maliyetleri düşürmesine ve kârlarını artırmasına yardımcı olabilir.

Yapay Zeka İş Analitiği

İş kararları söz konusu olduğunda, “iş analitiği” verilere ve istatistiksel analizlere dayanma süreci için kullanılan bir terimdir. Veri büyüklüğü ilgi çekmeye devam ettikçe, işletmeler ürettikleri verileri anlamlandırmalarına yardımcı olması için yapay zekaya yöneliyor. 

Yapay zeka ile desteklenen iş analitiği çözümleri, şirketlerin başka türlü keşfedilmesi zorlaşan kalıpları ve içgörüleri tespit etmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, hangi ürünlerin en çok gelir getirdiğini belirlemek veya müşteri davranış kalıplarını tespit etmek için yapay zeka çeşitli bağlamlarda iyi bir şekilde kullanılabilir. Yapay zeka destekli iş analitiği sistemleri, daha fazla verimlilik için veri işlemeyi de otomatikleştirebilir.

Yapay Zeka: İş Stratejisi için Çıkarımlar

Yapay zekanın iş stratejileri üzerinde derin bir etkisi olacaktır. Kuruluşlar, yapay zeka teknolojisinin operasyonlarını nasıl etkileyeceğini ve bu teknoloji geliştikçe ve daha erişilebilir hale geldikçe rekabet avantajı elde etmek için nasıl kullanabileceklerini değerlendirmelidir. Yapay zeka, işletmelerin yeni fırsatlar bulmasına, işlerini otomatikleştirmesine ve daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda geleneksel iş modellerini bozabilir, insanları işsiz bırakabilir ve yeni etik sorunlara neden olabilir. Gelecekteki meslekler değişebilir.

Yapay zeka ve gelecek etkilerine hazır olmak için, işletmelerin YZ’yi operasyonlarına nasıl entegre edeceklerini, karşılaştıkları riskleri ve bu riskleri azaltmak için atacakları adımları detaylandıran uzun vadeli bir plana ihtiyaçları vardır. İş liderleri, BT uzmanları ve hukukçular bu yaklaşım üzerinde işbirliği yapmalıdır.

İş Dünyasında Yapay Zeka Örnekleri

Yapay zeka kullanan işletmelerin çeşitli uygulamaları:

 • Amazon’un kişiselleştirilmiş ürün önerileri
 • Netflix’in içerik öneri motoru
 • IBM’in analitik ve karar verme için çeşitli sektörlerde kullanılan Watson’ı
 • Tesla’nın sürücüsüz otomobil teknolojisi
 • Coca-Cola’nın müşterilerin tercihlerine göre içecek önerebilen yapay zeka destekli otomatları
 • American Express’in yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit sistemi

İş dünyasında yapay zeka kullanım alanlarına ilişkin bu örnekler, kurumsal işletmeler için yapay zekanın çok yönlülüğünü ve değerini göstermektedir.

Çoğu İşletme Gelecekte Kullanmak Üzere Bilgi Depolamak İçin Ne Kullanıyor?

Günümüzde çoğu şirket, gelecekte kullanmak üzere verileri çeşitli dijital depolama formatlarında saklıyor. Verileri depolamak ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan uzaktan erişmek için çoğu işletme Google Drive, Dropbox veya Microsoft OneDrive gibi bulut tabanlı depolama seçeneklerine yöneliyor. Esnekliği, düşük maliyeti ve AI kullanımıyla basit ve kullanılabilir özellikleri nedeniyle küçüklü büyüklü her işletme bulut depolamadan yararlanabilir.

Verilerini depolamak ve yedeklemek söz konusu olduğunda, birçok şirket hem bulut depolamayı hem de sunucular ve harici sabit diskler gibi şirket içi depolama seçeneklerini kullanır. Şirket içi depolama, verileriniz için daha fazla gizlilik ve koruma sağlarken, kullanması daha pahalı ve zaman alıcı olabilir.

Kullanıma Hazır Bulut Tabanlı Yapay Zeka ile Çalışmanın Başlıca Faydası Nedir?

Bulutta depolanan önceden eğitilmiş yapay zeka ile çalışmanın birçok avantajı vardır. Önemli miktarda veri hazırlama veya algoritma oluşturma ihtiyacı olmadan, bulut tabanlı yapay zeka platformları, iş süreçlerine kolayca entegre edilebilecek önceden oluşturulmuş modeller ve araçlar sunar. Şirketler bu şekilde yapay zeka projelerini hızlandırarak ürün ve hizmetlerini pazara sunma sürelerini kısaltacak ve esnekliklerini artıracaktır. Bulut tabanlı yapay zeka çözümleri, uyarlanabilirlikleri ve ölçeklenebilirlikleri sayesinde kuruluşların   b bbhhhhjtalepteki değişimlere hızla uyum sağlamasına yardımcı olur.

Digipeak ile İş Dünyasının Geleceği için Yapay Zeka Araçları

Sonuç olarak, yapay zeka kurumsal sektörde büyük ve derin değişimlere neden oluyor. Daha iyi kararlar almak, daha verimli çalışmak ve maliyetleri düşürmek, yapay zeka olmadan daha önce ulaşılamazdı. Yapay zekanın istihdam üzerindeki olası zararlı etkilerine ilişkin endişelere rağmen, teknolojinin yeni iş fırsatları yaratması ve üretkenliği artırması da bekleniyor. Yapay zeka odaklı şirketler gelecekte rekabette öne geçecek. 

Digipeak’in müşterilerine sunduğu içerik pazarlama, SEO, sosyal medya yönetimi, yaratıcı tasarım gibi birçok yapay zeka destekli dijital pazarlama hizmetleri, firmaların hedef kitleleriyle daha verimli bir şekilde iletişim kurmalarına ve dijital alanda rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyor. Digipeak’in yaratıcı ekibinin yapay zeka teknolojisini dijital pazarlama hizmetleriyle entegre etmesi, müşterilerine daha da etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Yapay zeka destekli çözümlerimizin büyüme odaklı pazarlama yöntemleriyle geleceği planlamanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek istiyorsanız Digipeak ile iletişime geçin.

Are you ready to make the leap into digital marketing?

Join us now!

Get in touch

Yesira Arslan
Share this article

Resources that you’ll love

Loading...