Türkiye’de Yapay Zekanın Gelişimi Ne Durumda?

22.05.23
cover

Türkiye’de son yıllarda yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yapay zekanın geleceği çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka araştırmalarına ve uygulamalarına yatırım yapan birçok girişim ve kuruluş, ülkemizin yapay zeka ekosisteminin hızla büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu da ülkemiz için yapay zekanın önemini ortaya koymaktadır.

Bu da Türkiye’nin ai yapay zeka alanında önemli bir oyuncu haline gelmesini sağlayacak ve ülkemizde inovasyonu destekleyerek, ekonomik büyümeyi tetikleyecektir. Yapay zeka ekosistemi, ülkemiz için büyük fırsatlar sunmaktadır ve bu fırsatları değerlendirmek için şimdiden harekete geçilmesi gerekmektedir.

Türkiye’deki yapay zeka teknolojilerinin gelişimini yakından görmek için hazır olun!

Türkiye’de Yapay Zeka 

Türkiye, yapay zeka (YZ) teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması konusunda son yıllarda önemli adımlar atmıştır. Türkiye’deki YZ gelişimine etki eden faktörler arasında, ülkedeki güçlü bir teknolojik altyapı, hükümetin teknolojiye yatırım yapması ve özellikle son yıllarda artan girişimcilik ekosistemi sayılabilir.

Türkiye’nin YZ gelişimi açısından önemli adımlarından biri, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Yapay Zeka Strateji Belgesi’nin yayınlanmasıdır. Bu belge, Türkiye’nin YZ teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı konusundaki vizyonunu belirlemiştir. Belgede, Türkiye’nin YZ alanında dünya lideri olma hedefi ortaya konulmuştur.

Türkiye’deki YZ gelişimi ayrıca, üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin YZ araştırmalarına yaptığı yatırımlar sayesinde de desteklenmektedir. Türkiye’deki üniversitelerde YZ konusunda uzmanlaşmış birçok bölüm bulunmaktadır ve bu bölümlerde öğrencilere eğitimde yapay zeka öğrenimi verilmektedir.

Ayrıca Türkiye’de birçok girişimci de YZ teknolojileri üzerinde çalışmaktadır ve bu alanda birçok startup kurulmuştur. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi son yıllarda hızla gelişmiştir ve bu sayede YZ alanında da önemli başarılar elde edilmiştir.

Bununla birlikte, Türkiye’nin YZ gelişimi konusunda henüz önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Özellikle YZ teknolojilerinin uygulanması konusunda işletmelerin ve kurumların YZ teknolojilerine yatırım yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin YZ alanında dünya lideri olma hedefine ulaşabilmesi için daha fazla nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapay Zeka Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

Türkiye’de birçok üniversite ai yapay zeka bölümleri veya yapay zeka ile ilgili bölümler sunmaktadır. İşte yapay zeka öğrenme için bazı örnekler:

İstanbul Teknik Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği bölümü içerisinde Yapay Zeka alanında uzmanlaşmış bir İTÜ yapay zeka programı bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği bölümü içerisinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanlarında seçmeli dersler sunulmaktadır.

Sabancı Üniversitesi: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümü içerisinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanında lisans ve yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Bilkent Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği bölümü içerisinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanında seçmeli dersler sunulmaktadır.

Koç Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği bölümü içerisinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanlarında seçmeli dersler sunulmaktadır.

ODTÜ: Bilgisayar Mühendisliği bölümü içerisinde Yapay Zeka alanında seçmeli dersler sunulmaktadır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Bilgisayar Mühendisliği bölümü içerisinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi alanlarında seçmeli dersler sunulmaktadır.

Bu sadece birkaç örnek olup, Türkiye’de yapay zeka ile ilgili bölümleri bulunan birçok üniversite bulunmaktadır. Ayrıca, bazı üniversitelerde de ai yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi konulara odaklanan araştırma merkezleri ve enstitüler bulunmaktadır.

Yapay Zeka Türkiye’de Ne Kadar Kullanılıyor?

Türkiye’de yapay zeka kullanımı hızla artan bir trende sahip. Yapay zeka, birçok sektörde kullanılıyor ve yapay zekanın kullanım alanları giderek çeşitleniyor. Özellikle sağlık ve sağlık turizmi, finans, perakende, enerji, lojistik ve endüstri gibi sektörlerde yapay zeka kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu nedenle, yapay zekanın en yaygın kullanıldığı alan yoktur, çoğu sektörde zaten oldukça yaygındır.

Örneğin, sağlıkta yapay zeka, hastalıkların erken teşhisinde, tedavi planlamasında, tıbbi görüntüleme analizinde ve hasta takibinde kullanılıyor. Sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Finans sektöründe, yapay zeka, dolandırıcılık tespiti, kredi risk analizi, müşteri hizmetleri, portföy yönetimi ve piyasa analizi gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Perakende sektöründe yapay zeka, müşteri davranışları, stok yönetimi, talep tahmini ve ürün önerileri gibi birçok alanda kullanılıyor.

Türkiye’de yapay zeka kullanımı konusunda birçok girişimci ve şirket de faaliyet gösteriyor. Ulaşımda yapay zeka bile oldukça önem kazanmıştır. Özellikle, start-up ekosistemi, yapay zeka alanında girişimcileri destekleyen birçok program ve yatırımcıya sahip. Ayrıca, Türkiye’de kamu sektörü de yapay zeka teknolojilerinin kullanımını teşvik etmek için çeşitli adımlar atmaktadır.

Türkiye’de yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte, bu teknolojinin etik, hukuki ve sosyal sorunları da gündeme gelmektedir. Bu sorunlarla başa çıkmak için, yapay zeka kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendiren ve düzenleyici önlemler alan kurumlar da bulunmaktadır.

Türkiye’de Yapay Zeka Ne Durumda?

Türkiye’de yapay zeka, son yıllarda giderek popüler hale gelmiştir ve bu teknoloji üzerinde çalışan birçok girişimci, araştırmacı ve şirket bulunmaktadır. Ülkemizde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, birçok sektörde yaygınlaşmaktadır ve devlet tarafından da desteklenmektedir.

Özellikle son dönemde, yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanarak iş süreçlerini optimize eden şirketler sayısında bir artış görülmektedir. Türkiye’deki pek çok şirket, yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmekte ve bu teknolojileri kullanarak müşteri memnuniyetini arttırmak, iş süreçlerini iyileştirmek ve verimliliği arttırmak gibi birçok amaçla kullanmaktadır.

Ayrıca, ülkemizde yapay zeka uygulaması üzerine çalışan araştırmacılar da birçok başarılı proje gerçekleştirmiştir. Örneğin, Bilkent Üniversitesi’nde geliştirilen yapay zeka algoritmaları, Parkinson hastalığının teşhisinde kullanılmaktadır. Sabancı Üniversitesi’nde geliştirilen yapay zeka uygulamaları ise, güvenlik kuvvetleri tarafından suçluların tanınması ve yakalanması için kullanılmaktadır.

Diğer yandan, Türkiye’de yapay zeka teknolojilerinin etik, hukuki ve sosyal sorunları da gündeme gelmektedir. Bu sorunlarla başa çıkmak için, yapay zeka çalışmaları kullanımı konusunda düzenlemeler yapılması, kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yürütülmesi ve etik kuralların belirlenmesi gibi adımlar atılmaktadır.

Türkiye’deki Yapay Zeka Girişimleri

Türkiye’de birçok yapay zeka girişimi bulunmaktadır. Bu girişimler, farklı sektörlerdeki iş süreçlerini optimize etmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve verimliliği yükseltmek gibi amaçlarla yapay zeka teknolojilerini kullanmaktadır. İşte Türkiye’deki bazı yapay zeka ai girişimleri:

Armut: Armut, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir girişimdir ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak müşterilerin ihtiyaçlarına uygun hizmet sağlayıcılarını bulmaktadır.

Insider: Insider, pazarlama sektöründe faaliyet gösteren bir girişimdir ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak müşterilerin davranışlarını analiz ederek daha etkili pazarlama stratejileri oluşturmayı hedeflemektedir.

Fazla Gıda: Fazla Gıda, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir girişimdir ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, marketlerde atılacak gıdaları tespit ederek bu gıdaların israf edilmesini önlemeyi hedeflemektedir.

Tazi.ai: Tazi.ai, hayvan sağlığı sektöründe faaliyet gösteren bir girişimdir ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak hayvanların sağlık durumunu izlemeyi ve hastalıkları teşhis etmeyi hedeflemektedir.

Sia: Sia, eğitimde yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir girişimdir ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, öğrencilerin öğrenme sürecini takip ederek daha etkili bir eğitim sunmayı hedeflemektedir.

Invidyo: Invidyo, bebek ve çocuk bakımı sektöründe faaliyet gösteren bir girişimdir ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak bebekleri ve çocukları izleyerek güvenliği arttırmayı ve ebeveynlere daha rahat bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.

Türkiye’de bu gibi yapay zeka girişimleri sayısı giderek artmakta ve bu girişimler, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TYAKİ) Türkiye’deki yapay zeka araştırmalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla kurulmuş bir inisiyatiftir. TYAKİ, 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kurulmuştur ve Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden, özel sektör şirketlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından üyeleri bulunmaktadır.

TYAKİ, yapay zeka teknolojilerinin sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun yapay zeka uygulamaları geliştirilmesi, eğitimde yapay zeka ve araştırmalarının desteklenmesi, sektörel ve akademik iş birlikleri oluşturulması gibi konulara odaklanılmaktadır.

TYAKİ, ayrıca Türkiye’deki yapay zeka alanında çalışan araştırmacıları, girişimcileri ve şirketleri bir araya getiren etkinlikler düzenlemektedir. Bunlar arasında ai yapay zeka konferansları, eğitim programları, yarışmalar ve atölye çalışmaları yer almaktadır.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Türkiye’de yapay zeka alanında farkındalığı arttırmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, bir ülkenin yapay zeka (AI) teknolojileri konusunda nasıl bir yol haritası belirleyeceğini ve bu teknolojilerin nasıl geliştirileceğini, kullanılacağını ve yönetileceğini açıklayan bir belgedir. Bu stratejiler, ülkelerin yapay zeka teknolojileri konusunda liderliklerini artırmalarına, bu teknolojilerin ekonomik ve sosyal faydalarını artırmalarına ve aynı zamanda teknolojinin etkileri konusunda potansiyel riskleri ele almalarına yardımcı olur.

Türkiye’de Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin hazırlanması çalışmaları, 2018 yılında başlamış ve 2020 yılında tamamlanmıştır. Stratejinin hazırlanması sürecinde, Türkiye’deki birçok kamu ve özel sektör kuruluşu, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından görüşler alınmıştır.

Stratejinin ana hedefleri arasında, Türkiye’nin yapay zeka teknolojilerinde lider bir ülke olması, bu teknolojilerin ekonomik, sosyal ve insani faydalarını maksimize etmesi, vatandaşların hayatını iyileştirmesi ve kamu hizmetlerinin verimliliğini artırması yer almaktadır. 

Strateji, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için altı stratejik hedef belirlemektedir: 

  • AI ekosisteminin güçlendirilmesi, 
  • AI araştırması ve geliştirmesi, 
  • AI odaklı yenilikçi endüstrilerin desteklenmesi, 
  • AI insan kaynaklarının geliştirilmesi, 
  • Etik ve insani boyutların ele alınması,
  • AI bilgi güvenliği ve veri yönetimi konularının ele alınması.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 2021-2025 yılları arasında Türkiye’nin yapay zeka teknolojilerindeki liderliğini artırmayı hedefleyen önemli bir adımdır ve ülkenin ai yapay zeka alanındaki gelişmelerini desteklemek için çeşitli projelerin ve programların hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Türkiye Yapay Zeka Ve Teknoloji Derneği

Türkiye Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Türkiye’de yapay zeka teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumlar arasında işbirliği sağlanması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğin misyonu, yapay zeka teknolojisinin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla yapay zeka çalışmaları konusunda araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek ve projeler geliştirmektir.

Yapay zeka teknolojisi konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve sanayi temsilcilerinin bir araya geldiği bir platformdur. Dernek, yapay zeka teknolojisi konusunda farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenlemekte ve yapay zeka ai alanındaki en son gelişmeleri takip etmektedir.

Hedefleri arasında, yapay zeka teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaştırılması, yerli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, yapay zeka ai alanında çalışan insan kaynağının yetiştirilmesi ve ülke genelinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımının artırılması yer almaktadır.

Dernek, ai yapay zeka alanındaki faaliyetleri ile Türkiye’nin yapay zeka teknolojisindeki gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Türkiye Yapay Zeka Platformu

Türkiye Yapay Zeka Platformu Türkiye’de yapay zeka konusunda çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve sanayi temsilcilerini bir araya getiren bir platformdur. TYAP, yapay zeka teknolojilerinin ülkemizdeki kullanımını artırmak, yerli yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek ve herkes için yapay zeka teknolojilerine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kurulmuştur.

AITR’nin hedefleri arasında, yapay zeka teknolojilerinin Türkiye’de kullanımının artırılması, yapay zeka teknolojilerine yönelik araştırmaların ve projelerin desteklenmesi, yerli ai yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, yapay zeka uygulaması konusunda eğitimler ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması, ülke genelinde yapay zeka teknolojisinin kullanımına yönelik politika önerilerinin sunulması yer almaktadır.

AITR, Türkiye’nin yapay zeka teknolojileri konusundaki potansiyelini artırmak ve ülkenin bu alanda uluslararası arenada rekabet edebilir konuma gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. TYAP’ın çalışmaları arasında, ai yapay zeka konusunda konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve eğitim programları düzenlemek gibi etkinlikler yer almaktadır.

Digipeak ile Dijital Pazarlamada Yapay Zeka Devrimi

Digipeak, Türkiye ve İngiltere merkezli bir dijital pazarlama ajansıdır ve müşterilerine SEO, içerik pazarlama, PPC ve diğer dijital pazarlama hizmetleri sunmaktadır. Digipeak, son teknolojileri takip ederek, yapay zeka araştırmalarını dijital pazarlama hizmetleriyle entegre etmektedir.

Yapay zeka ai, dijital pazarlamada önemli bir faktör haline gelmektedir ve Digipeak, yapay zeka teknolojisini müşterilerinin dijital pazarlama stratejilerine dahil ederek, daha etkili sonuçlar elde etmelerini sağlamaktadır. Yapay zeka ai, SEO stratejisi için anahtar kelime analizleri ve rakip analizleri yapmak, içerik pazarlama için içerik önerileri ve optimizasyon önerileri sunmak, sosyal medya yönetimi için de hedef kitle analizi ve etkileşim analizi yapmak gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Digipeak’in müşterilerine sunduğu ai yapay zeka destekli dijital pazarlama hizmetleri, markaların daha etkili bir şekilde hedef kitlelerine ulaşmalarını ve dijital dünyada rekabet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır. Digipeak’in yaratıcı ekibinin yapay zeka teknolojilerini dijital pazarlama hizmetleriyle entegre etmesi, müşterilerine daha da etkili bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Growth marketing taktikleri ile dijital pazarlamada yapay zeka ai teknolojilerini keşfetmek için Digipeak ile iletişime geçin.

Digipeak’in etkili pazarlama çözümleriyle online gücünüzü artırın!

Bize Ulaşın

Yesira Arslan
İçeriği paylaş

İlgili İçerikler

Loading...